Eventuella ändringar annonseras via Facebook så glöm inte att gilla oss
där för att få tillgång till tillfälliga ändringar i öppettiderna.

Måndag 14:00 – 18.00

Tisdag: 10:00 – 20:00

Onsdag: 08:00 – 18:00

Torsdag: 10:00 – 20:00

Fredag: 08:00 – 16:00